Corpul B - Palatul princiar

Palatul Princiar, actualul Corp B, a fost construit în trei etape între anii 1620 şi 1629, respectiv 1638-1648 sub oblăduirea ... » Mai departe

Corpul B - Palatul princiar

Corpul C - Palatul princiar

Corpul C, latura sud-estică a Palatului Princiar, a fost construit între anii 1638 şi 1648, în timpul principatului lui Gheorghe Rákóczi I... » Mai departe

Corpul C - Palatul princiar

Corpul D - Palatul princiar

Corpul D, clădirea care a adăpostit Statul major al Garnizoanei austriece din cetate, a fost construit începând cu anul 1775. Aparţine, din punct de vedere conceptual... » Mai departe

Corpul D - Palatul princiar

Corpul E - Palatul princiar

Corpul E, latura nordică a Palatului Princiar, a cunoscut mai multe etape constructive. Prima este demarată în timpul domniei principelui Gabriel Bethlen... » Mai departe

Corpul E - Palatul princiar

Scurt Istoric
Cetatea Oradea - Secolul XVIII - XX
Cetatea Oradea - Secolul XV - XVII
Cetatea Oradea Secolul XIV - XV
Cetatea Oradea Secolul XI - XIII
Prima Pagina

Obiectivul general al proiectului :

img_home

Scopul acestui proiect

este acela de a reabilita, revitaliza şi introduce în circuitul turistic naţional, regional şi internaţional: Cetatea Oradea ca un centru regional reprezentativ de patrimoniu cultural şi turism.

Obiectivul general al proiectului este transformarea zonei Cetăţii Oradea într-o zonă de interes turistic şi cultural major, pilon de dezvoltare durabilă urbană, echilibrat autofinanţată, cu amânarea veniturilor directe ale administraţiei publice în favoarea procesului de repunere în valoare.

Obiectivele specifice sunt:

- consolidarea, conservarea, restaurarea şi refuncţionalizarea corpurilor de clădire B, C, D şi E din Castelul Cetăţii Oradea (Palatul Princiar) însumând construcţii, încăperi (11829,25 mp suprafaţă desfăşurată) şi suprafeţe exterioare (carosabile, drumuri, parcaje şi rampe acces);
» Citeste mai mult…

Potenţialii beneficiari ai proiectului :

Principalul grup ţintă

vizat de proiect sunt: serviciile administraţiei publice locală, instituţiile locale, instituţiile de cultură şi ONG-urile care îşi au în acest moment sediul în cadrul Cetăţii. Prin renovarea, restaurarea şi revitalizarea clădirilor din cadrul Cetăţii Oradea, aceste entităţi îşi vor putea desfăşura activităţile în condiţii de maximă siguranţă şi, în acest mod vor putea deschide spre populaţie sau turişti o suprafaţă mai mare de vizitare şi vor putea oferi servicii de o mai mare calitate. » Citeste mai mult…