heder-sec-xiv-xv

Cetatea Oradea Secolul XIV - XV

imagini sec-xiv-xvSecolul XIV :
Se ridică noua cetate medievală de formă heptagonală; incinta era flancată neregulat cu turnuri şi înzestrată cu creneluri; poarta protejată de două turnuri masive; spre sud a fost construit un palat episcopal de factură gotică, al cărui zid exterior era şi zid de incintă, pe latura sa de sud-vest existând a doua intrare în cetate.

1342-1370 : A fost ridicată o catedrală de dimensiuni impresionante, în stil gotic, cu trei nave şi altarul octogonal, o faţadă cu două turnuri şi contraforţi masivi; în interior s-au realizat ample lucrări de decorare şi s-au ridicat numeroase altare.
1360-1370: Fraţii Martin şi Gheorghe din Cluj realizează în Cetatea Oradea statuile celor trei regi maghiari canonizaţi: Ştefan I, Ladislau I şi Emeric.

20 mai 1390: Aceeaşi artişti sculptori au dezvelit statuia ecvestră a regelui Ladislau I, în mărime naturală şi aurită pe toată suprafaţa, realizată la comanda regelui Sigismund de Luxembourg(1387-1437).

25 august 1401: Papa Bonifaciu al IX-lea a acordat un privilegiu catedralei din cetate, ridicând-o la rangul bisericilor San Marco din Veneţia şi Santa Maria Portiuncula din Assisi.Astfel, catedrala devine loc de pelerinaj catolic pe plan european.

1427: Episcopia din cetatea orădeană dispunea de un corp de oaste propriu(banderie), care număra 500 de călăreţi şi tot atâţia pedestraşi, recrutată mai ales din rândul voievozilor români din Bihor.În fruntea sa au căzut în luptă episcopii Giovanni de Dominis da Arbe, în cruciada de la Varna(1444) şi Perenyi Ferenc, în bătălia de la Mohacs(1526).

31 martie 1412: De Paşti, poposeşte pentru două săptămâni în cetate, regele Vladislav Jagello al Poloniei, însoţit de regele Sigismund de Luxemburg, în apropierea dintre cei doi având un merit semnificativ şi Mircea cel Bătrân, domnul Ţării Româneşti.
Secolele XII-XV:
În catedrala din cetate sau în cimitirul ei, au fost înmormântate 7 capete încoronate: Ladislau I, Andrei al II-lea, Ştefan al II-lea, Ladislau al IV-lea Cumanul, regina Beatrix, regina Maria şi regele-împărat Sigismund de Luxemburg.În 1367, a fost înmormântată şi Elisabeta, soţia ducelui Ladislau de Opulia, palatinul Ungariei, fiica lui Nicolae Alexandru Basarab.

Secolele XIV-XV:
Episcopii orădeni au îndeplinit misiuni diplomatice pentru regii Ungariei pe la diverse curţi europene, astfel: Andrei Bathori(1329-1245) pentru regele Carol Robert de Anjou în Italia la curtea regelui Neapolelui(1333); Demetrius(1345-1372) pentru regele Ludovic cel Mare la curtea domnului Ţării Româneşti, Nicolae Alexandru Basarab şi în Italia la curtea regelui Neapolelui; Ioan Filipecz Pruis pentru regele Matei Corvin în Italia, la Neapole(1476), Urbino şi Roma(1482), Milano(1487).

Secolul XV :
“Vârsta de aur” a cetăţii, important centru al umanismului şi Renaşterii în spaţiul central-estic european. Cei mai reprezentativi pentru această perioadă au fost episcopii Andrea Scolari, supranumit Florentinul(1409-1426), Ioan Vitez de Zredna(1444-1465) şi Sigismund Thurzo(1506-1512).

7 februarie 1474:Paşa de Semendria, Ali Oglu Malcovici, a organizat un atac fulger pe timp de iarnă împotriva Cetăţii Oradea, pe care o prădează năvălind pe furiş.