Palatul Princiar - Corpul B

header corp-art-B

corp-b-imgPalatul Princiar, actualul Corp B, a fost construit în trei etape între anii 1620 şi 1629, respectiv 1638-1648 sub oblăduirea principelui Gabriel Bethlen şi după planurile arhitectului italian Giacomo Resti; ultima etapă va fi cea din anii 1881-1882 când apare noua clădire cu aspect de cazarmă fundată pe vechiul Palat Princiar. Iniţial, făcea legătura dintre vechea catedrală gotică şi palatul episcopal renascentist şi corpul A care avea rol de reşedinţă princiară.

Detalii tehnice
- suprafaţă construită 1.293,35 mp;
- suprafaţă desfăşurată 4.756,75 mp;
- suprafaţă utilă 3.523,75 mp;
- regim înălţime S+P+2E;

Suprafaţă utilă = 3.523,75 mp;
din care :
Subsol partial = 47,20 mp
Parter = 929,50 mp
Etaj1 = 1257,00 mp
Etaj 2 = 1290,05 mp

Probleme cu care se confruntă în prezent :
- conform sondajelor efectuate s-a constatat lipsa subsolului sub acest corp de cladire, cu exceptia a doua incaperi de sub bastionul situate intre corpul B si C. – o stare avansată de degradare a tâmplăriei ferestrelor mai ales pe latura exterioară – geamuri sparte, lipsă cercevele, care pune în pericol securitatea documentelor depozitate;
- o stare avansată de degradare a spaţiilor, de la etajul II în special, datorită infiltraţiei apei pluviale înainte de anul 1997 când a fost înlocuită învelitoarea de tablă a acoperişului;
- instalaţiile sanitare şi hidranţi de incendiu sunt într-o stare avansată de degradare necesitând reparaţii capitale;
- o stare avansată de degradare a încăperilor de la parter (stânga acces clădire);
- o stare avansată de degradare a instalaţiei electrice din clădire, mai ales la et. II;
- o stare avansată de degradare a şarpantei din zona turnului B-C – elemente arse sau lipsă.

Situaţia propusă
În această incintă vor funcționa, în urma reabilitării, un Centru de Restaurare, Muzeul Orăşenesc de Artă, Muzeul Multiconfesional şi Centrul de Studii Religioase, precum şi o Casă a Căsătoriilor.