Palatul Princiar - Corpul D

header corp-art-D

corp-d-imgCorpul D, clădirea care a adăpostit Statul major al Garnizoanei austriece din cetate, a fost construit începând cu anul 1775. Aparţine, din punct de vedere conceptual, aceluiaşi arhitect militar Lodovico Marini. Se pare că pe locul ocupat de acest corp de clădire, cu un nivel mai jos decât toate celelalte din complexul princiar, având doar un etaj, fuseseră anterior grajdurile construite în timpul principelui Rákóczy al II-lea, deservind, cel mai probabil, Poarta de Est.

Date tehnice
- suprafaţă construită 1427,20 mp;
- suprafaţă desfăşurată 2911,30 mp;
- suprafaţă utilă 1955,35 mp;
- H nivel: subsol = 3,55 m;
- parter = 4,55 m;
- etaj I = 4,15 m;
- regim înălţime S+P+2E;

Suprafaţă utilă = 1955,35 mp;
din care:
Subsol = 76,05 mp
Parter = 813,40 mp
Etaj1 = 1065,90 mp

Probleme cu care se confruntă în prezent :
- nu s-a identificat încă dacă clădirea are sau nu subsol, dar ar fi deosebit de util acest lucru deoarece se confruntă cu o masivă infiltraţie prin capilaritate ascensională la nivelul parterului-pereţi şi pardosea-, cu efecte manifestate prin igrasie în încăperi(floră bacteriană) şi vegetaţie de tip ferigă pe exterior;
- stare avansată de degradare a tencuielii de pe faţadele clădirii datorită prelingirii apei pluviale;
- degradarea cornişei datorită infiltraţiei apei pluviale prin învelitoarea de ţiglă;
- porţiuni din învelitoare cu ţigle lipsă sau sparte de intemperii, mai ales iarna;
- tâmplăria – uşi şi ferestre -, cu nevoi de reparaţii şi vopsitorii;
- instalaţii electrice şi sanitare într-o stare avansată de degradare şi cu improvizaţii pe reţea;
- lipsa unor elemente de scurgere a apei pluviale – jgheaburi, burlane;
- necesitatea clarificării racordului cu corpul E pentru reabilitarea acestuia din urmă;

Situaţia propusă:
Clădirea, în urma amplului proces de reabilitare care se va extinde până în anul 2015, se va transforma într-un Asylum Artorum, Centru de Excelenţă în Domeniul Culturii şi Artelor.