Potenţialii beneficiari ai proiectului :

header obiectivele proiectului

Grupul ţintă al proiectului este format din următoarele categorii:

- Principalul grup ţintă vizat de proiect sunt: serviciile administraţiei publice locală, instituţiile locale, instituţiile de cultură şi ONG-urile care îşi au în acest moment sediul în cadrul Cetăţii. Prin renovarea, restaurarea şi revitalizarea clădirilor din cadrul Cetăţii Oradea, aceste entităţi îşi vor putea desfăşura activităţile în condiţii de maximă siguranţă şi, în acest mod vor putea deschide spre populaţie sau turişti o suprafaţă mai mare de vizitare şi vor putea oferi servicii de o mai mare calitate. Unele dintre aceste instituţii se vor putea extinde în spaţii care acum sunt un adevărat pericol.
- Alt grup ţintă îl constituie angajaţii Municipiului Oradea, ai altor instituţii, membrii ai ONG-urilor care sunt găzduite în Cetate. În acest moment condiţiile de muncă sunt îngreunate de starea precară a clădirilor, nefuncţionalitatea instalaţiilor tehnice, etc. Prin îmbunătăţirea condiţiilor de activitate a acestor persoane serviciile turistice/cultrale livrate de acestea vor avea un nivel ridicat calitativ.
Principalii beneficiari ai acestui proiect de finanţare sunt turiştii, locuitorii oraşului Oradea, ONG-urile culturale dar şi membrii ONG-urilor/institutiilor culturale, care sunt sau vor fi găzduite în Cetatea Oradea.

În ceea ce priveşte turiştii aceştia fac parte din următoarele categorii:

1. Turişti care fac parte din categoria turismului cultural, religios şi de patrimoniu: turiştii care caută evenimente sau obiective culturale, de patrimoniu sau religioase pentru a le vizita în timpul liber;
Pentru această categorie de turişti, Cetatea Oradea reprezintă obiectivul principal al vizitei lor, aceasta fiind ţinta principală sau una dintre locaţiile prioritare pentru a fi vizitate pe perioada itinerariului lor, ei dorind să facă din petrecerea timpului liber un scop pentru îmbogăţirea lor pe plan cultural sau religios. În ceea ce priveşte această categorie de turişti, în special pe perioada de vară, Cetatea Oradea este asaltată de numeroase grupuri organizate care vin cu un scop precis de vizitare a Cetăţii, în special datorită Sf. Ladislau (a se vedea SF-ul).

2. Turişti care fac parte din categoria turismului curativ. Având în vedere calităţile apei termale din Oradea, Băile Felix, Băile 1 Mai această categorie de turişti este extrem de prezentă în zonă. În această categorie intrând turiştii care vin pentru păstrarea sau redobândirea sănătaţii şi anume:
- turiştii europeni occidentali de peste 50 de ani din Germania, Israel, Ungaria, Italia, Austria, SUA, Franţa şi ţările scandinave, Cehia, Ucraina şi fostele ţări iugoslave;
- turiştii din fostele ţări socialiste;
- turiştii din ţară, reprezentând cei mai importanţi clienţi în acest moment;
- turiştii locali
Turismul curativ şi termal este specific staţiunilor Băilor Felix şi Băile 1 Mai, Băilor Tinca din judeţul Bihor, 2 staţiuni termale care s-au dezvoltat foarte mult în ultimul timp şi care sunt frecventate din ce în ce mai mult de turişti atât locali, naţionali, cât şi străini. Prin urmare, vizitarea Cetăţii este un obiectiv secundar al concediului lor, dar care pentru mulţi dintre ei, se regăseşte cu siguranţă în circuitul lor turistic.

3. Turişti care fac parte din categoria turismului de evenimente, adică cei care vin doar pentru anumite evenimente: şi care vin în Cetate în special cu ocazia Festivalurilor. Această categorie este caracterizată prin faptul că turiştii vin special pentru acest eveniment, durata şederii lor este de fapt perioada în care se desfăşoară evenimentul propriu-zis.

4. Turişti care fac parte din categoria ecoturismului, care a câştigat mult în interes în zona noastră şi care cuprinde următoarele categorii de turişti:
- turiştii între 25-50 ani din ţările occidentale
- şcolarii
- tinerii
Aceşti turişti consideră Cetatea Oradea drept o etapă intermediară a vizitei lor.

5. Turişti care fac parte din categoria turismului de afaceri fiind legat de congrese, întruniri de afaceri, întruniri profesionale şi anume:
- organizaţiile profesionale şi ştiinţifice;
- organizaţiile internaţionale;
- organizaţiile neguvernamentale.
În această categorie intră turiştii care vin pentru diferite conferinţe, congrese, întâlniri de afaceri şi care cu această ocazie vizitează şi Cetatea Oradea. După renovare se presupune că acest grup de turişti va fi mai numeros, deoarece locaţia unor evenimente poate fi chiar în unele spaţii situate în corpurile reabilitate.

6. Oameni de ştiinţă prin organizarea diferitelor evenimente: conferinţe, simpozioane, lansări de carte; Aceste evenimente au loc, şi acum, în Cetatea Oradea, dar pe viitor acestea se vor desfăşura pe o scară mai largă, odată cu revitalizarea Cetăţii anvergura lor multiplându-se exponenţial.

Al doilea mare beneficiar al renovării/reabilitării este comunitatea locală

care va avea foarte mult de câştigat de pe urma restaurării, refuncţionalizării şi revitalizării Cetăţii Oradea, în primul rând pentru că Cetatea Oradea va fi re-introdusă în viaţa culturală, socială şi economică a oraşului dar şi în circuitul turistic regional, naţional şi internaţional. Desigur de aici decurgând şi o creştere a economiei locale, dar în special a numărului şi calităţii evenimentelor şi a serviciilor oferite de instituţiile culturale, a conferinţelor naţionale, dar şi internaţionale. O repunere în funcţiune a corpurilor de clădire va duce şi la o creştere a numărului locurilor de muncă, în concluzie restaurarea şi revitalizarea Cetăţii Oradea ar fi un mare câştig pentru oraşul Oradea şi pentru locuitorii ei. Prin comunitatea locală se înţelege atât cei 204.477 locuitori ai municipiului Oradea (conform statisticii oficiale a Institutului Naţional de Statistică, la 1 ianuarie 2009), acest grup ţintă putând fi lărgit la aproape 241.000 locuitori ai oraşului Oradea şi comunităţilor învecinate, constituind Zona Metropolitană Oradea, o parte a acestora fiind angajaţi în servicii din domeniul turismului sau în domenii aferente acestei ramuri de activitate.
O atenţie sporită s-a acordat şi persoanelor cu dizabilităţi pentru care în momentul de faţă anumite zone din Cetate sunt inaccesibile, dar care prin echipamentele şi instalaţiile prevăzute în proiect vor fi încurajate să viziteze sau să participe la evenimente culturale care se desfăşoară în locaţii situate în zone mai greu accesibile.

A treia categorie de beneficiari ai proiectului îl constituie instituţiile publice,

ONG-urile, sau operatori turistic/culturali privaţi sau publici, care sunt găzduiţi în Cetate şi care îşi vor putea desfăşura activitatea în condiţii moderne putând oferi servicii cultural/turistice de calitate superioară.
Pentru economia locală dar şi pentru cea a regiunii, care sunt beneficiare indirecte ale acestui proiect, reabilitarea, şi punerea în valoare a Cetăţii Oradea va duce la o creştere semnificativă a numărului şi calităţii serviciilor turistice-culturale, la repoziţionarea pe piaţa turismului cultural a oraşului Oradea şi a regiunii de Nord Vest, şi nu in ultimul rând va duce la creşterea ponderii veniturilor din turism în cadrul structurii economice a regiunii.