Lucrări de utilităţi publice în vederea funcţionalizării investiţiei

header utilitati

LUNGIMI DE REŢELE ELECTRICE
- Racord de medie tensiune (20 kv) pentru postul de transformare P.T. – 0,65 km
- Reţele de joasă tensiune (0,4 kv) pentru racordare corpuri de clădiri,
din incintă, la postul de transformare PT – 1,80 km
- Canalizaţie curenţi slabi din incintă Cetate – 1,40 km

ALIMENTARE CU APĂ
Branşament apă:
Dn = 110 mm, material PE-HD PN 10, L = 9,00 m

Rezervor apă şi staţie de pompe:
Volum rezervor = 180 mc
Grup pompare pentru apă rece menajeră:
Q = 18 mc/h, H = 46 mCA
Grup pompare pentru apă de incendiu:
Q = 36 mc/h, H = 40 mCA

Extindere reţele apă-canal din şanţul cetăţii:
Extindere reţea apă: material PE-HD PN 10,
L total = 1.094,80 m
Dn = 110 mm, L = 222,5 m
Dn = 90 mm, L = 97,5 m
Dn = 32 mm, L = 335,3 m

Extindere reţea canalizare:
- material PVC-KG, L total = 272,50 m
Dn = 500 mm, L = 115,8 m
Dn = 315 mm, L = 135,5 m
Dn = 250 mm, L = 21,2 m

Staţie de pompare ape pluviale: Q = 79,2 mc/h, H = 6 mCA

Racord canal: material PVC-KG
Dn = 315 mm, L = 78,00 m

Reţele apă-canal din incinta cetăţii
Reţea apă:
material PE-HD PN 10, L total = 1.109,00 m
Dn = 110 mm, L = 793,00 m
Dn = 75 mm, L = 197,00 m
Dn = 50 mm, L = 116,00 m
Dn = 40 mm, L = 3,00 m

Reţea canalizare:
material PVC-KG, L total = 1.445,60 m
Dn = 250 mm, L = 317,00 m
Dn = 200 mm, L = 492,80 m
Dn = 160 mm, L = 635,80 m

Reţele termice preizolate din incinta cetăţii
Material: ţeavă de oţel preizolat cu spumă poliuretanică şi mantă de protecţie
L total = 1.766,00 m
Dn = 150/250 mm, L = 48,00 m
Dn = 100/200 mm, L = 528,00 m
Dn = 80/160 mm, L = 384,00 m
Dn = 65/140 mm, L = 242,00 m
Dn = 50/125 mm, L = 522,00 m
Dn = 32/110 mm, L = 30,00 m
Dn = 20/90 mm, L = 11,00 m

Reţele termice preizolate din şanţul cetăţii: material din ţeavă de oţel preizolat cu spumă poliuretanică şi mantă de protecţie Dn = 150/250 mm, L = 300,00 m

LUCRĂRI DE DRUMURI

- Zona I – interior Cetate
- Suprafaţă carosabil 1.005 mp
- Suprafaţă pietonal 3.653 mp

- Zona II – exterior Cetate
- Suprafaţă parcare : 1.662,70 mp
- Suprafaţă rampe acces : 627,40 mp
- Suprafaţă drum: 1.091 mp